FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA NA KURS JĘZYKA
POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapewniamy, że informacje przez Państwa podane będą wykorzystane tylko do wiadomości szkoły.


Tożsamość UczniaDane rodziców lub opiekunów prawnychInni opiekunowie odpowiedzialni prawnie za dziecko:Kontakt w nagłych wypadkach (jeżeli rodzice są nieosiągalni)INFORMACJE O UCZNIU
Czy dziecko choruje na


Płatność za zajęcia Pro-Language KIDS:


Ochrona danych osobowych

 Zezwala na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji.
 Zapoznałem się z regulaminem na stronie

Facebook