FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA NA KURS JĘZYKA
POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapewniamy, że informacje przez Państwa podane będą wykorzystane tylko do wiadomości szkoły.


Tożsamość UczniaDane rodziców lub opiekunów prawnychInni opiekunowie odpowiedzialni prawnie za dziecko:Kontakt w nagłych wypadkach (jeżeli rodzice są nieosiągalni)INFORMACJE O UCZNIU
Czy dziecko choruje na


Ochrona danych osobowych

Zapoznałem się z regulaminem na stronie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pro-Language Kids w celach kontaktowych przez różne środki przekazu, np. email, telefon, facebook.